Álláslehetőség

A Balassagyarmati Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szentgyörgyi István Általános Iskola
2 fő tanító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakos végzettségnek megfelelő tanórák megtartása és egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, tanító,

•         Büntetlen előélet

•         Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alat

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. személyekkel való közléséhez és a pályázati eljárással összefüggésben a személyes adatai kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berki Péter nyújt, a +36-30-826-7987-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/922-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő tanító.

•         Elektronikus úton Mohácsi László részére a balassagyarmat@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Balassagyarmati Tankerületi Központ, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. I. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának, érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája – 2020. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük