Igazgatóhelyettesi álláspályázat

A Balassagyarmati Tankerületi Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgyörgyi István Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:             

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16.-2025.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.                 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető segítése az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatalban, valamint az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:       

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a „Nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, ill. a 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskolai vagy egyetemi szintű tanári/tanítói szakképzettség
  • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– pedagógusi szakvizsga

– felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak   

  pályázattal összefüggő kezeléséhez

– szakmai önéletrajz

– motivációs levél

– a pályázónak legalább öt év szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

A beosztás betölthetőségének időpontja:                 

A beosztás 2020. augusztus 16-tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes nyújt a 06-35/795-235-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 

– Postai úton a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.).

– Személyesen: Mohácsi László szakmai igazgatóhelyettes

(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.).

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Szentgyörgyi István Általános Iskola intézményvezető-helyettesi beosztására”.

A pályázat elbírálásának módja:

Az intézményvezető véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük