Iskolánk története

Diósjenőn a reformáció hatására indult meg az oktatás a XVI. század második felében és ekkor épülhetett meg az első iskola is, amit „hozzáragasztottak” az akkor épülő református templomhoz. Az 1763. évi anyakönyvi bejegyzés az első írásos forrás az iskoláról, melyben utal arra, hogy korábban is volt itt iskola. „Ugyenezen esztendőben építtetett újra az iskola fundámentuma.” Az iskoláról ettől kezdve folyamatosan vannak értesüléseink. Az iskola leghíresebb tanítója Oroszy Pál 1848-as honvéd volt, aki jó barátságot ápolt Nagy Gedeon református lelkésszel és Petőfi Sándor költővel is.

A református templommal szemben található iskolát (a mai Szilumin Üzletházat) 1949-ben államosították, majd helyhiány miatt a település központjában újat alapítottak 1950-ben. A növekvő gyermeklétszám elhelyezése az 1980-as években szinte megoldhatatlan feladat elé állította a település akkori vezetését és az iskolavezetést. Az iskola gondjának megoldását – hogy a régi iskolaépületet bővítsék – a járási és a megyei vezetés is támogatásra méltónak találta. Ennek köszönhetően 1988. augusztus végén sor kerülhetett a jelenlegi intézmény, az új épületegyüttes átadására. A diákok és a tanárok birtokba vehették a megyei szinten is kiemelt és jól felszerelt iskolát. Új korszak nyílott a tanulók és a tanárok előtt. Magasabb színvonalon kezdődhetett meg az oktatás, melynek eredményét sok itt tanuló érezhette közép- és felsőfokú tanulmányai során. Szentgyörgyi István, a híres színész nevét 2009-ben vette fel az intézmény. 2013-tól az iskola fenntartását és működtetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át a helyi önkormányzattól.