Leendő elsősöknek

Programjaink: 
 • 2022. március 30. (szerda) 10:00 – Iskolanyitogató foglalkozások Koszecz Katalin és Böröcz Léda tanító nénivel
 • 2022. április 06. (szerda) 2. és 3. óra (08:55-től és 10:00-tól) – Nyílt nap a leendő elsős szülőknek.
  • A nyílt órákra korlátozott számban tudunk csak érdeklődőket fogadni, ezért kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezni szíveskedjenek az iskola titkárságán telefonon, vagy személyesen. Megértésüket köszönjük!
 • 2022. április 06. (szerda) 16:00 – Szülői fórum, ahol az osztályfőnöknek és az iskolavezetésnek lehet feltenni kérdéseket
 • 2022. április 21-22. 08.00-19:00 – Beiratkozás személyesen az iskola titkárságán
 • 2022. május 12. (csütörtök) – Hétpróba az ovisoknak 
Hivatalos tájékoztatások

A Balassagyarmati Tankerületi Központ közleménye

Szülői tájékoztató

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Hozzák magukkal: 

 • A gyermek és a szülő személyi igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát
 • A gyermek és a szülő lakcímkártyáját
 • BTMN vagy SNI státusz esetén a szakértői bizottság határozatát
 • Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény (RGYK) esetén az arról szóló határozatot

Az iskolában kitöltendő nyilatkozatok: 

 • Törvényes képviseletről (mindként gondviselőnek alá kell írnia!)
 • Életvitelszerű lakhelyről
 • Etika, hit- és erkölcstan választásáról
 • Iskolai étkezés igénybevételéről
 • Napközi  ellátás igénybevételéről
 • Az iskolában készülő kép- és hangfelvételről szóló nyilatkozat
Az elsős tanító néni bemutatkozása

Koszecz Katalin vagyok, a 2022/2023-as tanévben induló első osztály leendő osztályfőnökeként köszöntöm Önöket. Édesanya vagyok és feleség, családommal együtt Diósjenőn élek. 2013. szeptember 1-je óta vagyok a Szentgyörgyi István Általános Iskola nevelőtestületének tagja. 2000-ben szereztem meg tanítói diplomámat szlovák műveltségterületen. 2003-ban végeztem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. Szakmai fejlődésem érdekében az elmúlt évek alatt számtalan továbbképzésen és tanfolyamon vettem részt. Nemcsak pedagógusként, de szülőként is átéltem már az iskolakezdés örömeit és nehézségeit, ezért pontosan tudom, hogy mit éreznek most a leendő első osztályosok és szüleik. Igyekszem megtenni mindent annak érdekében, hogy az óvoda-iskola közötti átmeneti időszak zökkenőmentes legyen a gyerekek számára.

Tanítói munkám során változatos módszerekkel és eszközökkel igyekszem minden tanuló számára vonzóvá tenni a tanulást, az ismeretanyagok elsajátítását. Óráimon a tevékenykedtetést, az élményalapú ismeretszerzést és a játékos tanulást részesítem előnyben. Innovatív pedagógusnak tartom magam, folyamatosan keresem a lehetőségeket a pedagógiai eszköztáram bővítésére, színesítésére. Hiszem, hogy sok dicsérettel, a pozitívumok kiemelésével és megerősítésével lehet a legjobban ösztönözni és motiválni a tanulókat az eredményesebb munkára. Pedagógiai munkám során a felzárkóztatás és a tehetséggondozás is hangsúlyos szerepet kap. Célom, hogy minden tanuló képességeihez mérten érjen el minél jobb eredményt. Osztályfőnöki munkám legfontosabb feladata egy nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó környezet megteremtése, hogy az osztályközösség idővel egy egymást segítő és megbecsülő közösséggé formálódjon. Fontosnak tartom, hogy közösen éljük meg a hagyományainkat, ünnepeinket, és aktívan részt vegyünk az iskolai rendezvényeken, programokon. 

Hiszem, hogy a sikeres és eredményes munka csak a gyermek-szülő-pedagógus egymás iránti tiszteletén és kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésével érhető el.

Nagyon sok szeretettel várom leendő első osztályos kisdiákjaimat!

Koszecz Katalin tanító néni

A focitagozat bemutatkozása

Bár a középpontban a foci szerepel, ebben a korban mégis inkább egy általános képzést kapnak a gyerekek az atlétika, a torna és más labdajátékok elemeiből – játékos formában. Elsősorban a koordinációjukat szeretném fejleszteni és ezt a fenti sportágakkal szeretném elérni. Ügyességüket, bátorságukat szeretném fokozni, valamint az önbizalmukat növelni.

Akik szeretnék, hogy a gyermekük részt vegyen a Bozsik – program fesztiváljain, azokat leigazoljuk, és a Diósjenő Sportegyesület színeiben szerepelhetnek ezeken a rendezvényeken. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a rendezvények fesztiválok. Itt nem csapatok játszanak egymás ellen, hanem a gyerekek játszanak egymással! Nincs eredmény, nincs győztes és nincs vesztes. Egészen 9 éves korukig fesztiválon vesznek részt, csak utána kezdődik a csapatok egymás elleni mérkőzése. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben valakiben az látszik, hogy inkább más sportághoz van benne tehetség, akkor abba az irányba visszük tovább, nem lesz senki bebetonozva labdarúgónak! Ezért merem ajánlani a lányoknak is a focit, mert az általános képzésen van a hangsúly.

Sok szeretettel várom a leendő elsősöket a bemutató órán is!
Józsa Csaba testnevelő tanár

A tánctagozat bemutatkozása

Sport és művészet egyben. Tánctagozaton az órák három fő részből állnak: aerobic, tánc és játék. Ezek által fejlesztem a gyerekek állóképességét, mozgáskoordinációját és ritmusérzékét. Több táncstílusban is kipróbálhatják magukat, így később bármerre indulnak a sport terén, hasznukra fog válni az itt megszerzett tudás.
Jellemzően formációs táncokat tanítok a gyerekeknek, amely során kialakul a csapatszellem és a csapatmunka. Modern slágerekkel és a legújabb mai zenékkel a hangulat garantált! Ritmusos, zenés játékokkal fejlődik a kreativitás, a színpadi jelenlét és a magabiztosság. Igazi kikapcsolódás egy iskolai napon, fiúknak és lányoknak egyaránt! A tagozaton résztvevő gyerekek szereplési lehetőséget kapnak az iskola vagy a falu rendezvényein.

Nagy szeretettel várom a kis elsősöket a bemutató órán is!
Miskolczi Adrienn táncpedagógus

A vizuális kultúra tantárgy bemutatkozása

Első osztályban rajzórákon játékos feladatokon keresztül ismerkedünk a különféle képzőművészeti technikákkal.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megőrizzék a velük született belső látást, és fejlesszük belső képi világukat, fantáziájukat, kreativitásukat. A gyerekek a minket körülvevő, olykor zavaros világot átformálják, rajzaikban feldolgozzák. Ezekhez a belső utakhoz építik fel formai eszköztárat, amely minden gyereknél más és más. Rajzaikban, festményeiken ezek az ösztönös, belső késztetésből kiinduló folyamatok jutnak kifejezésre. Azzal tudjuk az alkotási folyamataikat segíteni, hogy megadjuk hozzá az eszközöket, technikát, a lehetőséget, hogy munkálkodhassanak. Óráinkon foglalkozunk mesékkel, a környezetünkkel, a látható, és az elképzelt valósággal. Szemléltetésként gyakran vetítek a gyerekeknek. Sokat festünk, rajzolunk, gyurmázunk, papírból is készítünk plasztikákat, síkformákat. Az iskola tablóit a gyerekek képeivel díszítjük, nagyon örülnek, amikor viszontlátják munkáikat az aulában.
Az érdeklődő tanulóknak van lehetőségük délutáni rajzszakkörön való részvételre is. Itt felsőbb évfolyamosokkal is együtt dolgozhatnak. Nagyon jó a munkahangulat ezeken a foglalkozásokon.
Iskolánk tanulóival rendszeresen részt veszünk képzőművészeti pályázatokon, versenyeken. Diákjaink közül többen büszkélkedhetnek szép eredményekkel.
Minden évben megrendezzük a Szentgyörgyi Napok keretében megyei rajzpályázatunkat, ahol tanítványink is lelkesen részt vesznek. A beérkezett alkotásokból iskolánk galériájában szoktunk kiállítást rendezni, amit diákjaink általában nagy érdeklődéssel fogadnak. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink más iskolák diákjainak munkáit is megismerhessék.
Bízom benne, hogy a leendő elsősök is nagy lelkesedéssel kapcsolódnak majd be az iskolai alkotómunkába.
Kalocsai Enikő képzőművésztanár

Jól felszerelt iskola
 • tágas, szép iskola
 • nagy tornaterem
 • interaktív táblák és panelek
 • korszerű, frissen felújított informatika terem
 • rajz szaktanterem
 • iskolagaléria
 • tükrös táncterem (Díszterem)
 • felújított alsós vizesblokk
 • füves pálya, nagy udvar
Amire nálunk számíthatsz
 • heti két órában foci vagy tánc tagozat
 • jó hangulat
 • kedves, családias légkör
 • kis létszámú csoportok
 • gyermekközpontúság
 • magas szakmai színvonal
 • kiváló szakos ellátottság
Ilyen programokban lesz részed nálunk
 • tanulmányi kirándulások
 • túrázás a Börzsönybe
 • sportszakkörök
 • rajzszakkör
 • robotika szakkör robotokkal és drónnal
 • izgalmas tanulmányi versenyek
 • színvonalas iskolai műsorok és megemlékezések
 • pályaorientációs programok
 • felvételi előkészítők magyar és matematika tantárgyból (7-8. osztályban)
 • játékos vetélkedők (pl: Aranytornacipő-vetélkedő)
 • iskolai- és osztálybulik (pl: Mikulás-buli, farsang)