Leendő elsősöknek

Programjaink: 
 • 2024. március 18. (hétfő) 16:00 – Szülői értekezlet az óvodában, ahol az osztályfőnöknek és az iskolavezetésnek lehet kérdéseket feltenni
 • 2024. március 21. (csütörtök) 10:00 – Iskolanyitogató foglalkozások Boros Szilárdné Marika tanító nénivel
 • 2024. március 27. (szerda) 1. óra (08:00-tól) – Nyílt nap a leendő elsős szülőknek a 4. osztályban
  • A nyílt órára korlátozott számban tudunk csak érdeklődőket fogadni, ezért kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezni szíveskedjenek az iskola titkárságán telefonon, vagy személyesen. Megértésüket köszönjük!
 • 2024. április 18-19. (csütörtök-péntek) 08:00-19:00 – Beiratkozás személyesen az iskola titkárságán
 • 2024. május 9. (csütörtök) 10:00 – Hétpróba az ovisoknak az iskola tornatermében
Hivatalos tájékoztatások

Szülői tájékoztató az általános iskola beiratkozáshoz_2024

BÁI_Szülői tájékoztató segédlet_2024

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Hozzák magukkal: 

 • A gyermek és a szülő személyi igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát
 • A gyermek és a szülő lakcímkártyáját
 • BTMN vagy SNI státusz esetén a szakértői bizottság határozatát
 • Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény (RGYK) esetén az arról szóló határozatot
 • (Halmozottan) hátrányos helyzet esetén az arról szóló határozatot

Az iskolában kitöltendő nyilatkozatok: 

 • Törvényes képviseletről (mindként gondviselőnek alá kell írnia!)
 • Életvitelszerű lakhelyről
 • Etika, hit- és erkölcstan választásáról
 • Iskolai étkezés igénybevételéről
 • Napközi  ellátás igénybevételéről
 • Az iskolában készülő kép- és hangfelvételről szóló nyilatkozat
Az elsős tanító néni bemutatkozása

Boros Szilárdné vagyok, gyerekkorom óta élek Diósjenőn és 36 éve dolgozom ebben az iskolában tanítóként. Jelenleg már csak a férjemmel élek, mert a felnőtt fiaim a családjaikkal távolabbra költöztek.

Gyerekkorom óta tanító néni szerettem volna lenni, nagyon szeretem az alsós korosztályt. Mindig is innovatív, megújulni képes pedagógusnak tartottam magam, ezért a főiskola elvégzése után több olyan továbbképzésen vettem részt, ami segítette a munkámat, bővítette módszertani eszköztáramat. Néhány éve szakvizsgát is tettem fejlesztő pedagógia területen.

Jelenleg a negyedikes osztály osztályfőnöke vagyok, őket elsős koruktól tanítom. Az óvodából iskolába való átmenetnél gyermekközpontú, bizalomra épülő, szeretetteljes légkör megteremtésére törekszem. Hiszem, hogy minden kisgyermekben szunnyad valamilyen tehetség, csak meg kell találni és ki kell domborítani. Célom a négy év folyamán, hogy minden tanuló a képességeihez mérten érjen el minél jobb eredményt. Tanítói munkám során változatos módszerekkel, munkaformákkal segítem az ismeretek elsajátítását, előnyben részesítem a tevékenykedtetés, tapasztalás útján történő tananyag átadást. Fontos feladatom a tehetséggondozás, tanulmányi versenyekre ösztönzöm tanítványaimat. Mindemellett nagy hangsúlyt helyezek a lemaradó, tanulási zavarral küzdő tanulók felzárkóztatására is. Az oktatás mellett a nevelést is meghatározó feladatomnak tartom.  Mai világunkban nélkülözhetetlenek a szabályok, korlátok, mivel ezek egyben biztonságot nyújtó kapaszkodók is. Igyekszem tanítványaimmal olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani, hogy megnyíljanak nekem, én pedig segítsem, támogassam őket, miközben egy erős, támogató, elfogadó osztályközösséget alakítunk ki. A közösség formálása érdekében sok tanuláson kívüli programot szervezek, szívesen viszem tanítványaimat moziba, múzeumba, kirándulni.

Fontosnak tartom a szülőkkel való együttműködést, hiszen négy évig közös a célunk, a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődése.

Megtisztelő, ha rám bízzák gyermekeiket.

Sok szeretettel várom leendő első osztályos tanítványaimat!

Boros Szilárdné Marika tanító néni

A focitagozat bemutatkozása

Bár a középpontban a foci szerepel, ebben a korban mégis inkább egy általános képzést kapnak a gyerekek az atlétika, a torna és más labdajátékok elemeiből – játékos formában. Elsősorban a koordinációjukat szeretném fejleszteni és ezt a fenti sportágakkal szeretném elérni. Ügyességüket, bátorságukat szeretném fokozni, valamint az önbizalmukat növelni.

Akik szeretnék, hogy a gyermekük részt vegyen a Bozsik – program fesztiváljain, azokat leigazoljuk, és a Diósjenő Sportegyesület színeiben szerepelhetnek ezeken a rendezvényeken. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a rendezvények fesztiválok. Itt nem csapatok játszanak egymás ellen, hanem a gyerekek játszanak egymással! Nincs eredmény, nincs győztes és nincs vesztes. Egészen 9 éves korukig fesztiválon vesznek részt, csak utána kezdődik a csapatok egymás elleni mérkőzése. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben valakiben az látszik, hogy inkább más sportághoz van benne tehetség, akkor abba az irányba visszük tovább, nem lesz senki bebetonozva labdarúgónak! Ezért merem ajánlani a lányoknak is a focit, mert az általános képzésen van a hangsúly.

Sok szeretettel várom a leendő elsősöket a bemutató órán is!
Józsa Csaba testnevelő tanár

A tánctagozat bemutatkozása

Sport és művészet egyben. Tánctagozaton az órák három fő részből állnak: aerobic, tánc és játék. Ezek által fejlesztem a gyerekek állóképességét, mozgáskoordinációját és ritmusérzékét. Több táncstílusban is kipróbálhatják magukat, így később bármerre indulnak a sport terén, hasznukra fog válni az itt megszerzett tudás.
Jellemzően formációs táncokat tanítok a gyerekeknek, amely során kialakul a csapatszellem és a csapatmunka. Modern slágerekkel és a legújabb mai zenékkel a hangulat garantált! Ritmusos, zenés játékokkal fejlődik a kreativitás, a színpadi jelenlét és a magabiztosság. Igazi kikapcsolódás egy iskolai napon, fiúknak és lányoknak egyaránt! A tagozaton résztvevő gyerekek szereplési lehetőséget kapnak az iskola vagy a falu rendezvényein.

Nagy szeretettel várom a kis elsősöket a bemutató órán is!
Miskolczi Adrienn táncpedagógus

A vizuális kultúra tantárgy bemutatkozása

Első osztályban rajzórákon játékos feladatokon keresztül ismerkedünk a különféle képzőművészeti technikákkal.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megőrizzék a velük született belső látást, és fejlesszük belső képi világukat, fantáziájukat, kreativitásukat. A gyerekek a minket körülvevő, olykor zavaros világot átformálják, rajzaikban feldolgozzák. Ezekhez a belső utakhoz építik fel formai eszköztárat, amely minden gyereknél más és más. Rajzaikban, festményeiken ezek az ösztönös, belső késztetésből kiinduló folyamatok jutnak kifejezésre. Azzal tudjuk az alkotási folyamataikat segíteni, hogy megadjuk hozzá az eszközöket, technikát, a lehetőséget, hogy munkálkodhassanak. Óráinkon foglalkozunk mesékkel, a környezetünkkel, a látható, és az elképzelt valósággal. Szemléltetésként gyakran vetítek a gyerekeknek. Sokat festünk, rajzolunk, gyurmázunk, papírból is készítünk plasztikákat, síkformákat. Az iskola tablóit a gyerekek képeivel díszítjük, nagyon örülnek, amikor viszontlátják munkáikat az aulában.
Az érdeklődő tanulóknak van lehetőségük délutáni rajzszakkörön való részvételre is. Itt felsőbb évfolyamosokkal is együtt dolgozhatnak. Nagyon jó a munkahangulat ezeken a foglalkozásokon.
Iskolánk tanulóival rendszeresen részt veszünk képzőművészeti pályázatokon, versenyeken. Diákjaink közül többen büszkélkedhetnek szép eredményekkel.
Minden évben megrendezzük a Szentgyörgyi Napok keretében megyei rajzpályázatunkat, ahol tanítványink is lelkesen részt vesznek. A beérkezett alkotásokból iskolánk galériájában szoktunk kiállítást rendezni, amit diákjaink általában nagy érdeklődéssel fogadnak. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink más iskolák diákjainak munkáit is megismerhessék.
Bízom benne, hogy a leendő elsősök is nagy lelkesedéssel kapcsolódnak majd be az iskolai alkotómunkába.
Kalocsai Enikő képzőművésztanár

Jól felszerelt iskola
 • tágas, szép, 2019-ben felújított iskola
 • nagy tornaterem
 • interaktív táblák és panelek
 • korszerű informatika terem
 • rajz szaktanterem
 • iskolagaléria
 • tükrös táncterem (Díszterem)
 • felújított alsós vizesblokk
 • füves pálya, nagy udvar fa építményekkel
Amire nálunk számíthatsz
 • heti két órában foci vagy tánc tagozat
 • jó hangulat
 • kedves, családias légkör
 • kis létszámú csoportok
 • gyermekközpontúság
 • magas szakmai színvonal
 • kiváló szakos ellátottság
Ilyen programokban lesz részed nálunk
 • tanulmányi kirándulások
 • túrázás a Börzsönybe
 • sportszakkör
 • rajzszakkör
 • informatika szakkör 
 • izgalmas tanulmányi versenyek
 • színvonalas iskolai műsorok és megemlékezések
 • pályaorientációs programok
 • felvételi előkészítők magyar és matematika tantárgyból (7-8. osztályban)
 • játékos vetélkedők (pl: Aranytornacipő-vetélkedő)
 • iskolai- és osztálybulik (pl: Mikulás-buli, farsang)